Hedgerahastot

| Sijoitussanasto | Sijoitusrahastot | Hedgerahastot |

Hedgerahastojen ”isänä” pidetään amerikkalaista Alfred Winslow Jonesia, joka aloitti hyvin menestyksekkään hedgerahastonsa toiminnan jo vuonna 1949.

Sana ”hedge” tulee englannista ja tarkoittaa suojaa ja suojautumista. Nimi juontaa juurensa hedgerahastojen tavoitteesta vähentää salkun markkinariskiä. Perinteisessä osakerahastossa tuottokehitys on yleensä hyvin sidottu yleiseen markkinakehitykseen, kun taas hedgerahastoissa markkinaliikkeiden vaikutusta tulokseen pyritään rajoittamaan, jotta saadaan positiivista tuottoa markkinakehityksestä riippumatta. Hedgerahastot ovat siis sijoitusrahastoja, jotka pyrkivät markkinatilanteesta riippumatta kasvattamaan arvoaan. Toisin sanoen hedgerahasto on niin sanottu absoluttisen tuoton rahasto toisin kuin perinteiset sijoitusrahastot, jotka pyrkivät voittamaan vertailuindeksinsä.

Hedgerahasto poikkeaa sijoitusstrategiansa suhteen perinteisestä rahastosta usein merkittävästi. Osake- ja korkosijoitusten lisäksi monet hedgerahastot sijoittavat esim. valuuttoihin tai raaka-aineisiin. Jonkinasteinen johdannaisten käyttö on olennainen osa sijoitusten suojaamista.

Ei ole olemassa vain yhtä hedgerahastotyyppiä, vaan eri hedgerahastoilla on toisistaan poikkeavia sijoitusstrategioita. Kuten perinteisemmät rahastotkin, osa hedgerahastoista pyrkii tasaisempaan ja maltillisempaan arvonnousuun ja osa taas sallii suuremman arvonvaihtelun eli volatiliteetin pyrkien suurempaan arvonnousuun.

Alla oleva erikoissijoitusrahasto Estlander & Rönnlund Global XL on absoluuttisen tuoton rahasto, eli hedgerahasto.

Mainos

Sijoitus vinkki