Tekninen analyysi

| Sijoitussanasto | Sijoitusrahastot | Hedgerahastot |

Tekninen analyysi (TA) pyrkii mallintamaan hintojen käyttäytymistä likvideillä markkinoilla käyttämällä hyväksi ”teknistä informaatiota”, jolla tarkoitetaan kaikkea kaupankäynnin seurauksena syntyvää kvantitatiivista informaatiota (esim. hinta ja vaihto) sekä markkinaosapuolten mielialaa (akselilla optimismi-pessimismi) kuvaavaa kvantitatiivista informaatiota.

Tekninen analyysi pohjautuu hyvin pitkälle oletukseen, että markkinahintoja liikuttavat psykologiset tekijät ennen fundamentti-informaatiota koskevaa uutista.

Yleinen käsitys osakemarkkinoiden suhteen on, että markkinahinnat ennakoivat fundamentti-informaatiota noin puolella vuodella. Tämän vuoksi teknisellä analyysillä on suositeltavaa ennustaa fundamentti-informaatiota sen sijaan, että ennustettaisiin fundamenttianalyysillä hintoja.

Pelkistettynä coidaan myös sanoa että tekninen analyysi on graafisten kuvaajien piirtämistä ja niistä ennustamista tietokoneohjelmilla.

Lähteet: mm Wikipedia

Mainos

Sijoitus vinkki