Warrantti ja warrantit

| Sijoitussanasto | Sijoitusrahastot | Hedgerahastot |

Warrantti on pankin tai pankkiiriliikkeen asettama arvopaperi, joka antaa oikeuden, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä kohde-etuus (osake, indeksi, raaka-aine, valuutta). Warratti on option kaltainen, mutta pidempiaikainen ja warrantin voimassaoloaikana sillä voi käydä kauppaa pörssissä kuten osakkeilla. Warranteilla on siis aina rajoitettu voimassaoloaika (juoksuajaka).

Osakewarrantit
Osakewarranttien kohde-etuutena on osake. Helsingin Pörssin yleisin kohde-etuus osakewarranttien osalta on Nokian osake. Muita osakewarranttien kohde-etuuksia Helsingin Pörssissä ovat mm Sony Ericsson, Nordea, Tietoenator, TeliaSonera, Stora Enso ja UPM-Kymmene.

Öljywarrantit
Öljywarranteilla voit sijoittaa Brent raakaöljyn hintaan Helsingin Pörssissä. Öljymarkkinoiden sijoitusmahdollisuudet ovat useimpien sijoittajien ulottumattomissa niiden erityisvaatimusten takia, mutta öljywarranttien avulla ne ovat kaikkien sijoittajien ulottuvilla.

Tavallisin warranttityyppi on osto- ja myyntiwarrantti. Ostowarrantti antaa oikeuden ostaa kohde-etuutena olevan hyödykkeen warranttiehdoissa sovittuun hintaan warrantin päättymispäivänä (tai amerikkalaisissa waranteissa sen voimassaoloaikana). Jos kohde-etuuden hinta ei ylitä tuolloin sovittua hintaa, raukeaa warrantti arvottomana. Myyntiwarrantti antaa oikeuden myydä kohde-etuus sovittuun hintaan. Mikäli kohde-etuuden hinta jää sovitun hinnan yläpuolelle, raukeaa myyntiwarrantti arvottomana.

Warrantteja käytetään sijoitusten suojaamiseen. Myyntiwarranteilla voi suojautua kohde-etuuden kurssin laskua vastaan. Toisaalta warranteilla voi saada vipua sijoituksiin - kurssin noustessa ostowarrantin arvo nousee suhteessa enemmän kuin itse kohde-etuuden. Warranttien "oikean" hinnan määrittäminen ei ole triviaali toimenpide ja henkilön, joka sijoittaa rahojaan warrantteihin ilman perustietoja, katsotaankin harrastavan lähinnä uhkapeliä. Warrantit ovat periaatteessa nollasummapeliä, mutta kun kulut otetaan huomioon, niin warranteilla keskimäärin häviää rahaa pitkällä aikavälillä.

Turbowarrantiksi kutsutaan warranttia, joka raukeaa jo voimassaoloaikanaan, mikäli kohde-etuus saavuttaa ehdoissa määritellyn knock-out-tason. Turbowarranteilla päästään vielä normaalia warranttia korkeampaankin vipuvaikutukseen kohonneen riskin vastapainoksi.

Lähteet: mm Wikipedia ja Pörssisäätiö.

Mainos

Sijoitus vinkki